Scan klimaat en ecosysteemdiensten

De scan maakt een schatting van het effect van het gebouw op het lokaal klimaat.

Bij de berekeningen wordt gebruik gemaakt van de berekening van de Ratio van Bowen (B) De Ratio van Bowen geeft aan of er koeling of opwarming door het gebouw plaatsvindt op een deel van de buitenruimte:
Een B < 1 betekent koeling
Een B = 1 betekent dat er geen temperatuurverandering plaatsvindt
Een B > 1 betekent opwarming

Totaal behaalde punten

Er kunnen maximaal 30 punten bereikt worden

0

Bijdrage aan lokale hittereductie

gevel

Graag de gevraagde oppervlaktes in de kolom 'hoeveelheid' invullen
Materiaalgebruik gevels eenheid hoeveelheid
metselwerk m2
beton m2
trespa m2
kunststof platen m2
hout m2
anders (geen vegetatie) m2
glas m2
vegetatie m2
Resultaten gevel
Effect op de omgevingslucht OPWARMING
Punten
0

dak

Graag de gevraagde oppervlaktes in de kolom 'hoeveelheid' invullen
Materiaalgebruik daken eenheid hoeveelheid
asfalt / bitumen m2
EPDM m2
dakpannen m2
glas m2
vegetatie m2
Resultaten dak
Effect op de omgevingslucht OPWARMING
Punten
0

tuin of straat

Graag de gevraagde oppervlaktes in de kolom 'hoeveelheid' invullen
Materiaalgebruik tuin of straat eenheid hoeveelheid
asfalt m2
beton m2
grastegels m2
vegetatie m2
Resultaten tuin of straat
Effect op de omgevingslucht OPWARMING
Punten
0

Bijdrage aan waterretentie en opslag

wateroverlast

Graag de gevraagde oppervlaktes in de kolom 'hoeveelheid' invullen
Kavel oppervlakte eenheid hoeveelheid
Kavel oppervlakte m2
Verharde oppervlaktes (daken + straten) m2
Onverharde oppervlaktes m2
Resultaten wateroverlast
Waterinfiltratie ONVOLDOENDE
Water om op te slaan ONVOLDOENDE
Punten
0

Bijdrage aan droogtepreventie

droogtepreventie

Graag de gevraagde oppervlaktes in de kolom 'hoeveelheid' invullen
eenheid hoeveelheid
Gerealiseerde wateropslag m3
Resultaten droogtepreventie
Water voor hete dagen ONVOLDOENDE
Punten
0